Företaget

Oy Avo-Met Ab  grundades i Nedervetil år 1981. Till våra huvudprodukter hör stålkonstruktioner och ståldörrar. 

Till våra faciliteter hör två hallar, en produktionshall (420m2) och en ytbehandlingshall (214m2). Företaget sysselsätter för tillfället 5 st.